MSNT00038• Büyük haberleşme kolaylıklarını küçük işletmelere sunan telefon santralı

• Küçük işyerleri ve evler için

• 4 dış hat / 8 dahili abone kapasitesi

• 100’ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği

• Servis ve Bakım Hizmetlerinde uzaktan programlama kolaylığı

 

Ürün ile Sunulan Çözümler

 

 

• Robot Operatör ve Sesli Mesaj Kutusu ile, telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan ulaşma ve mesaj bırakabilme

• Raporlama Yazılımı ile telefon trafiğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme

• Mini Yazıcı ile santraldan yapılan tüm görüşmelerin